Het Bestuur

Het bestuur van Hertenkamp Enkhuizen beheert en exploiteert het bezoekerscentrum met het doel  kinderen en volwassenen op een recreatieve en educatieve manier in aanraking te laten komen met (landbouwhuis-) dieren, natuur en milieu. Hiermee wil het bestuur stimuleren, dat mensen in deze duurzame omgeving hiervoor een respectvolle houding ontwikkelen. In 2018 heeft het bestuur, in opdracht van de gemeente Enkhuizen, de omslag gemaakt van een klein NME centrum “MEC DE Witte Schuur” naar een integraal beheer van de locatie. Hiermee is ook de naam gewijzigd van “MEC De Witte Schuur” naar bezoekerscentrum “Hertenkamp Enkhuizen”.

Bij de omwenteling is het beleidsplan 2018 – 2022 gemaakt

In de huisregels voor bezoekers wordt aandacht besteed aan: AVG en privacy beleid, omgang met de dieren, omgangsregels en ongewenste gedragingen, EHBO, waarschuwing bij onraad, procedure bij klachten (en verbetervoorstellen) en hygiëneregels. klik hier om de volledige pagina te openen.

De organisatie bestaat uit zes onderdelen, waarmee het bovenstaande doel wordt bereikt:

 • Natuur – en Milieu Educatie
 • Schooltuinen Enkhuizen
 • Kinderboerderij & hertenkamp
 • Natuurtuin
 • Bezoekersruimte met kleine horeca
 • Faciliteiten voor dagbesteding

De bestuursleden 2021:

 • T. Boersma                                           Voorzitter a.i.
 • Vacant/ waarneming N. Dol                Secretaris
 • W. van Dam                                         Penningmeester
 • Arie Loots                                            Bestuurslid
 • N.S. Rustenburg                                  Bestuurslid
 • Jan Meester Bestuurslid
 • J.C. Nolthenius                                    Adviseur

Jaarlijks wordt een jaarverslag met verantwoording gemaakt.