Huisregels bezoekers

Beleid Algemene verordening gegevensbescherming.

klik hier om het PDF beleid AVG te downloaden

Huisregels bezoekers

In de huisregels voor bezoekers wordt aandacht besteed aan: omgang met de dieren, omgangsregels en ongewenste gedragingen, EHBO, waarschuwing bij onraad, procedure bij klachten (en verbetervoorstellen) en hygiëneregels.

Omgang met dieren

 • Wees vriendelijk voor de dieren. Laat de dieren naar je toekomen. Aaien mag altijd.
 • Til de dieren niet zomaar op en jaag ze niet achterna.
 • Haal geen dieren uit hun verblijven.
 • Wees altijd voorzichtig. Onze dieren zijn gewend aan mensen, maar kunnen onverhoopt         wel  een keer bijten of trappen. Dieren blijven tenslotte dieren.
 • Een hond meenemen? Alleen aangelijnd  en als hij/ zij de andere dieren met rust laat.
 • Bezoekers mogen de dieren niet voeren met meegebracht voedsel.

Omgangsregels en ongewenste gedragingen

Op kinderboerderij gelden regels waarin staat hoe verwacht wordt, dat met elkaar wordt omgegaan. De onderstaande regels lijken vanzelfsprekend, maar zijn het soms niet voor iedereen.

 • Wees vriendelijk voor elkaar, de medewerkers en vrijwilligers.
 • Houd het erf schoon en gooi afval in de afvalbakken.
 • Wees zuinig op de aanwezige spullen.
 • Fiets, skeeler en voetbal niet op het erf.
 • Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan op het terrein.
 • Roken is op het gehele terrein niet toegestaan.
 • Ongewenst gedrag en (seksuele) intimidatie wordt niet getolereerd.

Volg altijd aanwijzingen op van personeel of vrijwilligers. Wanneer er problemen en/ of klachten zijn, wendt u zich dan tot één van onze personeelsleden of vrijwilligers.

Bij onraad

 • Bij onraad kunt u contact opnemen met de politie op nummer 0900 – 8844
 • Bij spoed (brand, inbraak etc.) belt u altijd het alarmnummer: 112

EHBO

Mocht er onverhoopt een ongeluk(je) gebeuren en heeft u EHBO nodig, waarschuw dan één van onze medewerkers. In het kantoor is een verbandtrommel aanwezig.