Educatie als fundament

het bezoekerscentrum Hertenkamp Enkhuizen biedt een rijke, inspirerende leer- werkomgeving waar duurzaamheid centraal staat.

De focus van NME ligt in het vergroten van kennis over- en de waardering en zorg voor natuur en milieu. Schoonheid beleven en verwondering zijn essentiële waarden voor acceptatie van duurzame veranderingen. Uiteindelijk draait het om persoonlijke keuzes maken.

Alle activiteiten zijn  ingericht om het vergroten van vaardigheden en affiniteit met de omgeving enerzijds (leefmilieu) en een groeiend besef voor eigen verantwoordelijkheid, kritische kijk naar het eigen handelen, anderzijds

Educatie voor alle leeftijden: Bij educatie onderscheiden we een aantal doelgroepen: de traditionele doelgroep is het het basisonderwijs. Natuur en Milieu Educatie (NME) voor de basisschool draagt bij aan de ecologische basisvorming. Hier spreken we over: “jong geleerd oud gedaan”. Het programma voor deze doelgroep is opgebouwd als een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m groep 8. Hiernaast worden educratieve (sducatie+recreatie) activiteiten/workshops voor publiek van 1 – 80 jaar. deze worden doorgans tijdens schoolvakanties aangeboden. Voor volwassenen worden regelmatig workshops en cursus aangeboden.

NME en de maatschappelijke agenda
Bestuurders op alle niveaus worden uitgedaagd om een passend antwoord op de milieuproblemen en de klimaatverandering te geven. Het mag duidelijk zijn dat er iets moet gebeuren en ons denken en handelen moet veranderen. Wat voor oplossing ook bedacht wordt, de houding van de burger is essentieel. Natuur en Milieu Educatie is hierbij een effectieve schakel. In gedragsverandering (vorming) liggen twee vragen besloten:

  1. Waarom zou ik?
  2. Hoe kan ik?

Natuur en milieu educatie stimuleert persoonlijke betrokkenheid bij de leefomgeving door vergroting van kennis en gevoel. Dit draagt bij aan de vergroting van de waarde die men aan zijn leefomgeving toekent. En daarom is het een onmisbare bouwsteen om adequaat antwoord op de vraag; “Waarom zou ik?” te kunnen geven. Een antwoord op de vraag “Hoe kan ik?” ligt niet altijd voor handen. Kritisch kijken naar eigen handelen en bewuste keuzes maken zijn sterke elementen die bij natuur en milieu educatie horen.

Hoe belangrijk vindt u natuur en milieu educatie (NME)?
Het blijkt dat u veel waarde hecht aan NME! een onderzoek van de ministeries van VROM en LNV onderzoek wijst uit dat u NME erg belangrijk vindt. Als het over de kinderen gaat is het nog belangrijker. Maar liefst 93% van de volwassenen zegt het erg belangrijk te vinden. Wilt u het volledige rapport lezen, klik hier.

Educatie als fundament


https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XKNYiRU0fbc&feature=emb_logo
NME en de ecologische basisvorming
Het doel van ecologische basisvorming is het vergroten van kennis over- en de waardering en zorg voor natuur en milieu. Dit wordt als een essentiële bouwsteen gezien voor een duurzame samenleving.