Voor scholen

Buiten-lessen, workshops en lesmaterialen

De NME (natuur- & milieueducatie) of NWT (natuur, wetenschapen & techniek) is een professionele afdeling van het bezoekerscentrum Hertenkamp Enkhuizen. Het gaat bij ons om de kernwaarde: leren in levensechte situaties.

Aanbod en reservering
Het aanbod is te bekijken en te boeken via de website www.nmewestfriesland.nl. Bij reservering ontvangt u binnen 24 uur automatische bevestiging. Actualiseer je schoolaccount bij de eerste reservering voor het nieuwe schooljaar.

Kerndoel is het ondersteunen van leerkrachten bij het verzorgen van praktische natuur-, milieu-, techniek- en wetenschap lessen

Waar het natuur, wetenschap & techniek voor leerlingen op gericht is

  • Praktisch leren, in levensechte situaties in een rijke natuur(lijke) omgeving. Staat in relatie tot de actualiteiten.
  • Plezier hebben in het verkennen van de natuur vanuit een kritisch vragende houding en zorg hebben voor een gezond leefmilieu.
  • Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die mensen nodig hebben om op de juiste wijze met de levende en niet levende natuur (energie, water, afval) om te gaan.
  • Een onderzoekende en waarderende houding ten opzichte van de natuur en een gezond leefmilieu ontwikkelen.
  • Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven ten aanzien van een gezond gedragspatroon, dat past bij henzelf en bij de omgeving waarin zij opgroeien.

Goed om te weten
Naast de aangeboden activiteiten vindt je hier een schatkamer voor veel uitgewerkt lesmateriaal en methodes over uiteenlopende natuur en milieu onderwerpen. Wil je een les voorbereiden over vlinders, bomen of afval, dan vindt u bij ons wellicht aanvullend materiaal in de vorm van boeken, werkbladen en/of zoekkaarten.