Van de bestuurstafel

De afgelopen maand was een spannende voor ons allemaal: de beslissing van de gemeenteraad eind september was van doorslaggevende betekenis voor het voortbestaan van onze organisatie. Gelukkig zag de Raad het (maatschappelijk) belang van het Hertenkamp en besloot zij om ons financieel te blijven ondersteunen. In 2018 zijn we met het beheer van onze locatie gestart met een verwachte ontwikkeling voor ogen. Door allerlei oorzaken is deze ontwikkeling verstoord, waardoor verdergaan op basis van die oorspronkelijke ideeën niet meer haalbaar is. Dat houdt in, dat er nieuwe toekomstplannen worden gemaakt. Bijstelling van de plannen is op een aantal fronten noodzakelijk geworden.  Uitgangspunt is, dat het Hertenkamp, financieel gezond en stabiel, weer jaren vooruit kan.

De dagbesteding: De dagbesteding op het Hertenkamp floreert. Natuurlijk wordt er hard gewerkt bij de verzorging van de dieren en de buitenruimten, maar er zijn nieuwe ontwikkelingen. Onze focus ligt op de aansluiting bij de interesse van elke deelnemer en dat is niet vanzelfsprekend bij iedereen de dierverzorging. Dit leidt ertoe, dat er nieuwe workshops zijn ontstaan. Deelnemers  kunnen nu ook kaarsen maken, lassen, koken, bakken en zijn we ook creatief goed bezig. Bij de houtbewerking worden nu al kerstproducten gemaakt en voor anderen is een tuinproject in ontwikkeling. Maar wat ligt meer voor de hand dan helpen in onze Theetuin? Vanaf begin december zult u op de donderdag bediend worden door onze deelnemers. Dat geeft hen een heel goed gevoel, en u als bezoeker meerwaarde aan uw bezoek.

Hulp: Om al deze activiteiten te kunnen voortzetten, is ook hulp nodig. Wij kunnen nog vrijwilligers plaatsen in de werkplaats (hout/metaal op dinsdag- of donderdagochtend) en de keuken (koken, bakken en bediening, op donderdag). Als u interesse en tijd heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op.

De dagbesteding is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Kent u iemand die een leuke en bovenal interessante en zinvolle dagbestedingsplaats zoekt? Maak deze dan attent op onze locatie. Vooral op de dinsdag- en donderdagmiddag is er nog plaats voor nieuwe deelnemers.