Het schooltuin project

Jaarlijks werken ongeveer 200 leerlingen uit groep 6/7 van de basisscholen in Enkhuizen  mee in het schooltuinproject. De lessen worden door onze professionele tuin-leerkracht begeleid, waarbij elke leerling heeft zijn/haar eigen tuintje onderhoudt. Volg de actualiteiten op de facebookpagina schooltuinen Enkhuizen*

Van april tot oktober komen de klassen elke week naar de tuin voor een les. Tijdens de schoolvakanties wordt er een middag gewerkt, zodat de leerlingen dan kunnen komen om hun tuintjes te onderhouden én te oogsten. Het enthousiasme is groot en we zien veel leerlingen met ouders, broer(tjes), zus(jes) opa’s en oma’s en buren op deze middagen. 

De schooltuin biedt een rijke leeromgeving, waar leerlingen vanuit een praktijksituatie leren over de teelt en verzorging van groente- en bloemgewassen en de levenscyclus van een plant van zaad tot zaad. Naast de praktijklessen op de tuin, verzorgt de tuin-leerkracht gastlessen in de klas. De laatste les is de evaluatie en de uitreiking van een tuin-oorkonde. 

De waarde van het schooltuinwerk is niet dubbelzinnig.  Tegenwoordig groeien kinderen op in een wereld, waarin meer en meer ‘virtueel wordt geleefd’ en waarin de afstand tussen de mens en de natuur groter wordt. Wij zijn van mening dat schooltuinwerk in de huidige samenleving aandacht verdient, omdat tuinieren en het zien groeien van je eigen voedsel bijdraagt aan een gezondere levensstijl. Kinderen vinden hun eigen gewassen lekkerder  en ontwikkelen betere eetgewoonten

Pluktuin
Een klein stukje van deze tuin is ingericht als een pluktuin, speciaal voor de inwoners van Enkhuizen. In de pluktuin kunnen belangstellenden de bloemen en/of kruiden die op dat moment beschikbaar zijn, plukken en tegen betaling meenemen. Mensen die met moestuinieren willen experimenteren kunnen hier mee werken en van de praktijk leren.  

Locatie
De schooltuin ligt in het Schootsveld tussen de vestinggracht  en Nelson Mandeladreef en is te bereiken via het fietspad Wethouder Jan Visserpad.  

De schooltuin is alles behalve standaardwerk.  Alhoewel er maar 7 maanden in het jaar met scholen wordt gewerkt in de tuinen,, wordt er in de winterperiode achter de schermen gewerkt aan de ontwikkeling, verfijning en aanpassing van het programma.

De activiteiten van de schooltuin
worden mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsor Schooltuin

Sponsoren Schooltuin