De natuur anders verbeeld

De foto expositie van Yvonne Gruis is op vrijdag 1 oktober geopend. Haar oog vangt de natuur net op een andere manier en dat levert ongewone beelden op. Een andere facet van de expo is de fotoverwerking. Door te spelen met fotoverwerking op de computer ontstaan verrassende composities en kleuren en een abstracte kunstwerken.  

Deze expositie maakt een deel uit de Kunstroute, die wordt georganiseerd in het weekend van 16 en 17 oktober, waar wel 30 kunstenaars aan meedoen, door openstelling van hun atelier of exposeren in een openbare of voor die gelegenheid toegankelijk gemaakte ruimte. U bent van harte welkom om te komen kijken, al dan niet met uw (klein-) kinderen en bij die gelegenheid de dieren en de natuurtuin te bekijken en een theetje te drinken op het gezellige terras. De foto’s hangen er nog tot januari, maar op bovengenoemde data Is Yvonne Gruis zelf aanwezig.