Dagbesteding

Op maandag 4 januari zijn we voortvarend gestart met de dagbesteding. We doen dit in nauwe samenwerking met de stichting Landzijde, die zich met name richt op de zorg-administratieve kant. Bij ons zijn Willem en Patrick de begeleiders en ze zijn inmiddels goed ingewerkt en zijn de deelnemers aan hen gewend.

Uiteraard doen we ons best om de dagbesteding zo goed mogelijk vorm te geven. Daarom werken we achter de schermen hard aan de kwaliteit. Ook op papier moet die goed geregeld zijn. Met het instrument  “Kwaliteit laat je zien” (van de organisatie Landbouw en Zorg) gaan we die kwaliteit in beeld brengen, zodat we over een jaar ook hiervoor de certificaten kunnen ontvangen. 

Het aantal deelnemers groeit gestaag. De drie dagen die we nu voor dagbesteding open zijn(maandag, dinsdag en donderdag) kunnen zomaar eens te weinig blijken. In dat geval zullen we een dag erbij nemen. Er is nu nog ruimte, zodat we nieuwe mensen vrijwel gelijk kunnen plaatsen. Is er belangstelling voor een andere dag, dan kunnen we kijken wat er al mogelijk is.